Είμαστε δίπλα σας και μετά την πώληση.

Εγγύηση συσκευών

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή. 

Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση κάθε προϊόντος ανατρέξτε στη συσκευασία του προϊόντος ή συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Κάθε προϊόν στον κατάλογο μας αναφέρει την διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν:

  • Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής.
  • Έχει παραβιαστεί η συσκευή ή έχει γίνει εγκατάσταση/αντικατάσταση ανταλλακτικών από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
  • Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κτλ.
  • Έχει προκληθεί βλάβη από ατύχημα, αμέλεια ή κακομεταχείριση, ή από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
  • Έχει γίνει «root» ή εγκατάσταση λάθος λογισμικού.
  • Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά, σκόνη ή άμμος.

Επιστροφή λόγω επίκλησης ελαττώματος

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν που αγοράσατε γιατί θεωρείτε ότι έχει ελάττωμα, επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να μας γνωστοποιήσετε την περίπτωσή σας και να λάβετε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες κατευθύνσεις και πληροφορίες.

Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από εσάς, το κατάστημά μας επιφυλάσσεται για την διάγνωση του προϊόντος από αρμόδιους τεχνικούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Οι αποστολές προς το Service γίνονται με δικό σας μέσο και κόστος.
  • Πριν την αποστολή του προϊόντος φροντίστε να ενημερωθείτε για ενδεχόμενες χρεώσεις ελέγχου της συσκευής.
  • Το κατάστημά μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή άλλων στοιχείων αποθηκευμένων στη συσκευή και θα πρέπει να εξασφαλίσετε πριν την αποστολή του προϊόντος προς το Service ότι έχετε κρατήσει αντίγραφα των δεδομένων αυτών. 
  • Σε περίπτωση κατά την οποία δεν παραλάβετε το προϊόν από το Service εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αποστολής του στο Service, θεωρείται ότι παραιτείστε από την κυριότητα του καθώς και από κάθε αξίωση κάθε διεκδίκησης αποζημίωσης.

Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος

Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι άλλο από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να μας το επιστρέψετε. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική άθικτη συσκευασία.

Η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος με βασική προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία μαζί μας, προκειμένου εν συνεχεία και να σας αποστείλουμε το ορθό προϊόν.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιστροφές και αποστολές στο service γίνονται στο κατάστημά μας στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 28, 52100, Καστοριά

Για κάθε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook